Alimentatie

Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Dit heet onderhoudsplicht. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud, oftewel alimentatie. Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie.

Er zijn veel regels die beschrijven hoe je de bedragen voor alimentatie kunt berekenen. Wij kijken echter verder: soms zijn er andere afspraken te maken die voor beide partijen gunstiger zijn dan een bepaald geldbedrag.

Scheiden met een Mediator:

vinkje Eerlijk en transparant over de mogelijkheden
vinkje Eén vast tarief: je weet altijd waar je aan toe bent
vinkje Uniek: kinderbegeleiding en TeenTalk

mfn2016

Alimentatie

Bij een scheiding denk je altijd direct aan alimentatie; de zorgplicht die je voor elkaar en voor jullie kinderen hebben. Wat houdt alimentatie eigenlijk in?

Alimentatieplicht

Er geldt een alimentatieplicht voor:

  • getrouwde en geregistreerde partners
  • ex-partners
  • ouders en kinderen

Soorten alimentatie

Er zijn twee vormen van alimentatie:

  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie

Kinderalimentatie

Uitgangspunt bij de kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruit gaat. Onze mediators bekijken uw situatie van A t/m Z en samen kijken we naar de mogelijkheden om de kinderalimentatie zo eerlijk mogelijk in te zetten. De hoogte van de alimentatie wordt getoetst door de rechter.

Partneralimentatie

Als de inkomens van beide partners erg verschillen, dan is er vaak sprake van partneralimentatie. De afspraken die jullie hierover maken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Bij het maken van deze afspraken is inzicht en overzicht nodig: hoe is de huidige financiële situatie, hoe ziet deze eruit na de scheiding, en wat zijn de mogelijkheden om een en ander zo eerlijk mogelijk op te lossen. We denken graag met jullie mee in (wettelijk toegestane) creatieve oplossingen.

Zaken die van invloed zijn op de alimentatie

Alimentatie en hypotheek

Bij het verstrekken van een hypotheek wordt rekening gehouden met de waarde van een eigen woning, het inkomen en de financiële verplichtingen. Alimentatie valt ook onder de financiële verplichtingen en kan dus een rol spelen bij het verkrijgen van een hypotheek.

Alimentatie en verzekeringen

Een scheiding brengt veel veranderingen met zich mee. Je financiën moeten opnieuw bekeken worden, maar het is ook verstandig on de verzekeringen door te nemen.

Alimentatie en belasting

Wanneer jullie uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor de verschuldigde belasting. In de ogen van de belastingdienst ben je gescheiden zodra je niet meer bij elkaar woont.

Alimentatie en ontslag

Door ontslag kunnen de omstandigheden veranderen. Valt je niets te verwijten, dan gaat de rechter kijken of het alimentatiebedrag opnieuw vastgesteld moet worden.