Financiën

Bij een scheiding komt veel kijken. Over het algemeen zijn afspraken over het huis en kinderen snel gemaakt, maar bij de financiën ontstaan vaak de meeste conflicten. Om zo eerlijk mogelijke afspraken te kunnen maken voor alle partijen is inzicht en overzicht nodig op financieel gebied.

Onze mediators zijn hierin extra opgeleid. We spitten alle administratieve zaken door: lonen, uitkeringen verzekeringen, pensioenen, toeslagen, subsidies, belastingen, etc. etc. Ook bij een eigen bedrijf kijken we wat de consequenties zijn.

Ons uitgangspunt is altijd om samen naar de meest ideale situatie toe te werken. Voor alle betrokken partijen.

Scheiden met een Mediator:

vinkje Eerlijk en transparant over de mogelijkheden
vinkje Eén vast tarief: je weet altijd waar je aan toe bent
vinkje Uniek: kinderbegeleiding en TeenTalk

mfn2016

Financiële situatie na een scheiding

Om samen afspraken te kunnen maken over de toekomst moet je stil staan bij de huidige financiële situatie. Iets wat in een turbulente en emotionele tijd tijdens een scheiding vaak niet het meest geliefde onderwerp is. Maar inzicht en overzicht is stap 1 in het kunnen maken van goede afspraken.

Onze mediators zijn fiscaal onderlegd en daarnaast werken we met ervaren budgetcoaches. Met zijn allen staan we klaar om jullie op weg te helpen naar een financieel zekere toekomst.

Scheiden en de woning

Scheiden met een koopwoning

Zaken waar je rekening mee moet houden als je besluit in de koopwoning te blijven wonen, zijn:

 • de hypotheeklasten waar je alleen voor moet zorgen,
 • bij een overwaarde moet je vermoedelijk de hypotheek verhogen om de uitkoopsom te kunnen betalen,
 • deze extra hypotheekrente is aftrekbaar voor de Belastingdienst,
 • vaak zijn bij het afsluiten van de hypotheek aanvullende verzekeringen afgesloten die op naam van beide partners staan. Deze moeten aangepast worden. Denk hierbij aan levensverzekeringen, overlijdensrisicoverzekering, zorgverzekering en de inboedelverzekering.
 • degene die niet meer in de eigen woning blijft wonen moet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek worden ontslaan,
 • de opgebouwde waarde moet verdeeld worden.

Besluiten jullie de gezamenlijke koopwoning te verkopen dan krijg je te maken met onder- of overwaarde. De overwaarde ziet de Belastingdienst als “eigenwoningreserve” en eist dat je dat bedrag (als je binnen 5 jaar weer een huis koopt) besteed aan de nieuwe woning.

Scheiden met een Mediator werkt samen met ervaren hypotheekadviseurs. Samen berekenen we wat in jullie situatie de beste oplossing is.

Scheiden met een huurwoning

Soms kan het financieel (en emotioneel) gezien een keuze zijn als één van de partners de huur betaalt van de huurwoning waarin de ander blijft wonen. Deze huur wordt dan gezien als alimentatie/inkomen. Degene die de huur betaalt mag deze kosten opgeven als aftrekpost.

Scheiden en de Belastingdienst

Zodra je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven en er een verzoek tot echtscheiding is gedaan, dan ben je voor de Belastingdienst geen fiscale partners meer. Je moet dus vanaf dat moment zelf aangifte doen bij de Belastingdienst. De volgende zaken zijn dan van belang om te weten:

 • kosten die je maakt voor de scheiding zelf zijn niet aftrekbaar,
 • kosten die je daarentegen maakt om de partneralimentatie te krijgen (proceskosten, juridische ondersteuning, incassokosten, e.d.) zijn wel aftrekbaar,
 • een partneralimentatie wordt gezien als inkomen en daar betaal je belasting over. Voor kinderalimentatie geldt dit niet,
 • de partner die de partneralimentatie betaalt mag dit als aftrekpost opgeven,
 • in sommige gevallen heb je recht op heffingskortingen (algemene heffingskorting, alleenstaande-ouderkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting),
 • ook voor toeslagen en tegemoetkomingen gaat het een en ander veranderen na een echtscheiding. Denk hierbij aan de kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, bijstandsuitkering, zorgtoeslagen, huurtoeslag, etc.

Scheiden en pensioen

Het is wettelijk geregeld dat je recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen dat je partner tijdens het huwelijk opbouwt. Ook na de scheiding heb je daar dus recht op. Dit bedrag wordt als het ware voor jou gereserveerd en zodra je ex-partner met pensioen gaat, uitgekeerd. Het bedrag wordt door onze mediators voor je berekend en opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

Hetzelfde geldt voor het nabestaandenpensioen: komt de ex-partner te overlijden, dan wordt het pensioen dat opgebouwd is tijdens het huwelijk uitgekeerd aan de nabestaanden.

Scheiden en verzekeringen

De meeste verzekeringen zullen op naam van beide partners staan. Het is belangrijk om een goed overzicht te krijgen van lopende verzekeringen. De tenaamstelling moet wijzigen of de verzekering moet worden opgezegd of opnieuw afgesloten. Wij helpen je om daarbij de beste keuzes te maken.

Wil je ook inzicht en overzicht in jouw financiële situatie na de scheiding?