Het ouderschapsplan

Sinds maart 2009 is het verplicht om bij minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen bij een echtscheiding. Wij werken niet met een standaard in te vullen document: geen enkele scheiding, geen enkel gezin is in onze ogen standaard.

Wij maken maatwerk ouderschapsplannen: plannen die bij jullie en jullie situatie past.

Scheiden met een Mediator:

vinkje Eerlijk en transparant over de mogelijkheden
vinkje Eén vast tarief: je weet altijd waar je aan toe bent
vinkje Uniek: kinderbegeleiding en TeenTalk

mfn2016

Het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een verplicht document bij het echtscheidingsconvenant als er kinderen van 18 jaar of jonger in het gezin aanwezig zijn. Zonder zo’n plan geeft de rechter geen toestemming tot ontbinding van het huwelijk.

Het plan kan de volgende punten bevatten:

  • Keuze van de school, bijvoorbeeld christelijk of openbaar. En hoe komen ze daar, wie haalt ze en brengt ze? Wie betaalt de kosten van het onderwijs?
  • Lidmaatschap van een sportclub en betaling daarvan.
  • Medische zorg, zeker als er sprake is van een medische aandoening.
  • Wat gebeurt er met de vakanties en feestdagen, niet alleen in de zomermaanden, maar ook met Kerstmis of Pasen.
  • Beheer van financiële zaken, zoals spaarrekeningen. Blijven de ouders een jaarlijkse bijdrage storten?
  • De manier waarop de ouders overleggen over de kinderen en elkaar informeren.

Ook over de dagelijkse zorg kunnen afspraken worden gemaakt. Het gaat dan eigenlijk over de manier van opvoeden. Verder kunnen aanvullende afspraken worden vastgelegd over bijvoorbeeld verjaardagen, uitgaan, contact met opa’s en oma’s, zakgeld, studeren, etc. maar ook de wijze waarop de kinderen bij het plan zijn betrokken is een onderdeel van het ouderschapsplan.

Kind betrekken bij het ouderschapsplan

Je kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan is verplicht. Het houdt NIET in dat je:

  • je kind betrekt in jullie strijd,
  • je kind laat kiezen tussen de ouders,
  • je kind de afspraken laat bepalen.

Scheiden met een Mediator heeft veel stellen geholpen met het opstellen van een ouderschapsplan. Omdat onze plannen heel zorgvuldig worden opgesteld, met goedkeuring van alle betrokken partijen, is het nog nooit voorkomen dat een ouderschapsplan door de rechtbank is afgewezen.

Bijstellen ouderschapsplan

Het kan altijd gebeuren dat een ouderschapsplan door omstandigheden aangepast of bijgesteld moet worden. Ook hiervoor gaan we weer met alle betrokken partijen rond de tafel. We zorgen dat de aanpassingen weer bij de rechtbank worden ingeleverd en worden goedgekeurd.